IMPACT: people +

Key Contributor - 0

PROJECT VALUE 0

Traffic Awareness Program

  • Date: 09th Feb,@024
  • Locations: Rk Beach, Khalimatha Temple
  • Participated Volunteer: Lakshmana Sastry, Santosh,Naimisha,Sushma, Kavya, Janki Ram Gayatri, Mamatha, Likitha, Pawan Kalyan,Pranathi,Deepthi,Akash, deepika, Asish, Vaishnavi, ajay, Keerthana, Harshitha, Preethi, Manoj, Navya Sai, Prasad, Balaji, Giricharan, Chaitanya Varma, Karthik, Harsha, Sridevi, Mohan Sai Charan,Nazeer, Bhanu, Narsingh

Gallery

Key Volunteers

Santosh

preethi

Balaji

kavya s

Janaki Ram

Lakshmana sastry

Giri Charan

Prasad sir

SK.Nazeer

Akash

Pawan Klayan

Pranathi (Beach Cleanup)

Deepika

Deepthi

Chaitanya Varma

Ajay

Gayatri

P. Navya sai

Ashish

Sushma

Keerthana

Mamatha

Likitha K

Harshitha

Prasad (Beach Clean)

Vaishnavi

Harsha

Mokshagna

Karthik

Bhanu Chaitanya

K.Harish

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Designed By F9tech. All Rights Reserved.